Els terminis de tramitació han quedat suspesos fins que finalitzi l'estat d'alarma

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret.

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2086 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Modificació dels membres de la Junta de govern local
  2. Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2043 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Modificació i esmena de les bases reguladores del procés selectiu per a cobrir una plaça, amb nomenament de funcionari interí , d'arquitecte tècnic (A2)
  3. Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1997 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Cessament i nomenament de tinents d'alcalde
  4. Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1940 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de padrons fiscals
  5. Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1908 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia
  6. Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1894 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial modificació relació llocs de treball
  7. Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1893 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de modificació de la plantilla de personal
  8. Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1872 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Creació de la regidoria de desenvolupament local i delegació d'atribucions
  9. Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1866 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de l'informe de seguiment del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES)
  10. Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1083 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació padró subministrament aigua potable 4T 2019

Utilitzem cookies pròpies i de tercers pel millor funcionament de la nostra web, així com per, en el teu cas, analitzar els hàbits de navegació. Pots canviar la configuració de les cookies del teu navegador en qualsevol moment. Al clicant el botó “Acceptar” consents dites cookies. Pots obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, clicant el botó "Més informació".